Att vägra ge diagnoser är att svika barnen

Vi använder diagnoser till att beteckna de de svårigheter som ställer till det i enskilda barns liv. Att förvägra dem diagnosen är att inte ta de svårigheter de har med att leva upp till skolans krav och förväntningar på allvar. Det är att svika barnen, skriver Bo Hejlskov Elvén, leg. psykolog och fackboksförfattare.

Under strecket
Publicerad
Den förvandling som skolan har genomgått har inneburit att barn med svårigheter att ta ansvar för eget lärande har fått betala ett pris, skriver artikelförfattaren.

Den förvandling som skolan har genomgått har inneburit att barn med svårigheter att ta ansvar för eget lärande har fått betala ett pris, skriver artikelförfattaren.

Foto: DENIS FARRELL/AP
Annons

Senaste veckorna har debatten om adhd blossat upp igen. En av orsakerna har varit att det visat sig att barn födda i slutet av året har större risk (eller chans) att få en adhd-diagnos än barn födda i början av året (
DN 10/5). Debattartiklar och bloggar har skrivits där man genast pratar om överdiagnosticering och diagnosticering av vanliga personlighetsdrag. Det har å andra sidan bemötts av bloggar och debattinlagor främst från personer med egen diagnos som beskriver sina egna erfarenheter av hjälp och stöd utlösta av diagnosen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons