Annons

Att våga sätta gränser

Det ligger stora risker i att föräldrar inte tar sitt uppdrag på allvar. Föräldraansvaret kan inte lastas över på skolan. Barndomen ska lägga grunden för den trygga och kultiverade människan men har för många barn fått en motsatt innebörd, skriver skolkonsulten Britta Johansson.

Under strecket
Publicerad

Barns närmaste vuxna är föräldrarna. Men eftersom majoriteten av barn i Sverige går i förskola ingår också förskolepersonalen i barns nära vuxenrelationer. Det är föräldrar och förskola, med fortsättning i skolan, som ska lägga grunden för barnens utveckling.
Jag genomförde, tillsammans med kollegor, under åren 2000–2006 verksamhetsanalyser på förskolor och skolor inom ramen för EU-programmet Växtkraft/Mål 3, verksamhetsanalyser och kompetensutveckling.

I dessa analyser ingick cirka 300 gruppintervjuer (cirka 1 500 personal), där många uttryckte oro över föräldrar som inte vet vad som är ett normalt föräldrauppdrag.
Och här talar vi inte om problemfamiljer, dessa har alltid funnits – det handlar om vanliga vuxna som i andra sammanhang fungerar klokt och förståndigt.

Annons
Annons
Annons