Att våga följa

Under strecket
Publicerad
Annons

**En andlighet som bara är till för egoistisk bekräftelse blir ytlig. Tron behöver förankring i det som är utom och bortom individen. I Jesu kallelse till ett liv i efterföljelse ställs människan inför sanningen om sig själv, skriver Anders Arborelius och Sten-Gunnar Hedin och avslutar därmed samtalet om tro och jungfrufödsel på Brännpunkt.
**
När vi för två månader sedan lät publicera vårt gemensamma manifest på Brännpunkt var det med en önskan om att formulera en kärleksförklaring till Jesus, så som han framträder i evangelierna och sådan vi erfarit honom i våra egna liv.
Aldrig kunde vi ana att det skulle inleda ett så sällsamt livligt och lidelsefullt samtal om Jesus.
Samtalet har visat på ett samförstånd i ett viktigt avseende. Kristen tro är något djupt personligt.

Annons
Annons
Annons