Annons
X
Annons
X

Att ”vaffa” riskerar att bli en kvinnofälla

Hur står det till med jämställdheten i regeringen? Både kvinnolobbyns analys av budgeten och moderata kvinnors senaste förslag på Vaf-avdrag visar på en avsaknad av ett jämställdhetsperspektiv i den moderata politiken. Det skriver Jens Petersen, ordförande Socialdemokratiska Studentklubben i Stockholm.

BRÄNNPUNKT | VÅRD AV ÄLDRE

Ett steg i rätt riktning för att skapa en bättre äldrevård är att öka grundbemanningen.
Jens Petersen

I sin rapport om vårbudgeten, Duktiga flickor kostar inte, kommer kvinnolobbyn, en paraplyorganisation för organisationer som jobbar för ett mer jämställt Sverige, fram till att regeringens satsningar och investeringar tillfaller män i högre grad framför kvinnor och att budgetpropositionen helt och hållet saknar ett jämställdhetsperspektiv. En hård kritik mot alliansregeringen och dess finansminister Anders Borg som gärna benämner sig själv som feminist.

I dagarna presenterade Moderatkvinnorna att man ska kunna ”vaffa”, att vara hemma för att vårda en sjuk förälder eller släkting (
Aftonbladet 16/4)
. Konsekvenserna av ett sådant förslag är att ansvaret för äldreomsorgen gradvis skjuts över från den gemensamma välfärden till individen.

Annons
X

Vaf-förslaget är en typisk kvinnofälla som undergräver arbetet för ett jämställt samhälle. Det riskerar leda till en ojämn fördelning av hem och omsorgsarbetet samt förstärka en könssegregerad arbetsmarknad. Risken är att vi förstärker normen om att kvinnor är det könet som ska sköta familjen och göra sysslorna i hemmet. Ett steg i rätt riktning för att skapa en bättre äldrevård är att öka grundbemanningen, erbjuda fortbildning samt högre lön till de som jobbar inom äldrevården.

Över huvud taget undrar man hur det ser ut med regeringens jämställdhetsambitioner. De stora vinnarna i jobbskatteavdragen har vart högavlönade män, och enligt riksdagens utredningstjänst har skillnaden i nettoinkomst mellan män och kvinnor ökat med 17 489 kronor sedan alliansen tog makten i 2006. I sin rapport lyfter kvinnolobbyn fram att avsaknaden av ett jämställdhetsperspektiv gör så att många satsningar slår ojämnt ut, exempelvis så blir det stora resursfördelnings skillnader mellan pojk och flickdominerad vård, konsekvensen av detta blir tragiskt nog att unga flickor får betala med sämre hälsa.

Att politiska beslut ska vara fast förankrad i ett jämställdhetsperspektiv borde vara en självklarhet, men det finns också andra konkreta förändringar som kan genomföras för att öka friheten och skapa ett mer jämställt samhälle. Individualiserad föräldraförsäkring och att lagstifta om att heltid ska vara norm inom anställningar är två reformer som S-studenter vill se för ett mer jämställt samhälle

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vi kan inte låta jämställdhet och feminism vara tomma ord. Ska vi vara seriösa i vår ambition att skapa ett fritt och jämställt samhälle samt lösa äldrevårdens utmaningar krävs det en progressiv välfärdspolitik som inte tänker skjuta över ansvaret på individen.

  JENS PETERSEN

  ordförande Socialdemokratiska Studentklubben i Stockholm

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X