Perfect Guide

Att träna tillsammans kan rädda relationen

Träna tillsammans med sin parter? För vissa är det en självklarhet, för andra helt otänkbart. I en undersökning från Sifo – framtagen tillsammans med Garmin Nordic – framgår det att var fjärde svensk tränar tillsammans med sin partner.
– Studier visar att par som börjar träna tillsammans inte bara är mer benägna att hålla sig till ett träningsschema, men också mer benägna att hålla ihop i sin relation, så det ser ju ljust ut för svenska folket, säger Marcus Bjärneroth på Garmin Nordic.

Annons

25 procent tränar med sin partner och 38 procent med en familjemedlem. I Sifo-undersökningen framgår det också att svenska seniorer tränar allt mer. Tre av fyra mellan 65 och 79 år tränar minst en gång i veckan.
– Vi blir allt äldre i landet, det är glädjande att det tycks finnas en sådan stor medvetenhet om träningens betydelse genom hela livet, och vi ser också att det bland de äldsta är vanligare än genomsnittet att träna med sin partner.

Till Toppen