Annons

Kjell Blückert:Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större?

För teologins del väckte 1800-talets nya vetenskapsideal frågan huruvida den teologiska forskningen fick bedrivas i ”evangelisk frihet”, obunden av kyrkans trosgemenskap. En ny avhandling illustrerar tvistefrågan genom att utreda omständigheterna kring Torgny Segerstedts förvägrade docentur.

Under strecket
Publicerad

Den 28 maj 1903 om aftonen avåts på Gästis i Uppsala en sedvanlig disputationsmiddag. Professorn i religionshistoria – eller som det då hette teologiska prenotioner och teologisk encyklopedi – Nathan Söderblom kunde efter en lång och hård disputation som handledare lyckönska den första kandidat som han lett fram till den akademiska parnassens fot. Torgny Segerstedt hette den lycklige unge mannen som nu kunde andas ut efter en nervpressande dag och se fram mot en hägrande position i akademin – och giftermål.

Anna Söderblom berättar i sina memoarer ”På livets trottoir II” om hur högtidliga och förväntansfulla de båda makarna hade känt sig när de begav sig till disputationsakten i universitetshuset. Det hade ryktats att professor Stave skulle extraopponera för att ”avrätta” en lundensare för att på så sätt ”komma åt Nathans skalp”. Så hade också skett, men respondenten hade kunnat ge svar på tal. Kanske hade hans elokvens till och med varit en aning för bra för att komma från en ännu ej lagerkrönt kandidat.

Annons
Annons
Annons