Att tala europeiska

MINSKAD TOLKNING. De övergripande frågorna om moders­målets roll måste lyftas fram i EU-sammanhang, skriver Sture Allén. Först genom möjligheten att fullt ut tala sitt modermål kan man få sagt det man vill säga utan att vare sig riskera att vilseleda eller vara obegriplig.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det mänskliga språket är en formidabel resurs, närmast osannolik till omfång och potential. Varje vuxen har oerhörda mängder språkliga element till förfogande, laddade med innebörder på många olika plan, och varje språk har unika tillgångar semantiskt, stilistiskt, kulturhistoriskt. Detta ger mycket stora möjligheter till kommunikation, samtidigt som det ställer avsevärda krav på användarna.

Vad gäller då för kommunikationen inom EU med dess många språk? Enligt Lissabonavtalet 2007 skall EU respektera rikedomen hos sin kulturella och språkliga mångfald och sörja för att det europeiska kulturarvet skyddas och utvecklas. I själva verket har EU dessutom betonat, att språklig information och kommunikation intar en framträdande, faktiskt primär, position som grundval för ekonomisk tillväxt. Det måste vara en ofrånkomlig uppgift att ta väl hand om denna kulturella rikedom för unionens och medlemsstaternas bästa.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons