Annons

Att ta klimatansvar är en fråga om moral

Under strecket
Publicerad

Att bygga Förbifart Stockholm och andra motorvägar är en fråga om moral. Vem ger oss rätten att bygga in framtida generationer i ett fortsatt oljeberoende? Vad ger oss rätten att fortsätta att exploatera grönmark när vi bygger en alltmer utglesad stad? Vad ger oss rätten att använda pengar till mer asfalt och betong när resurserna inom vård, skola och omsorg tryter?

När det pratas om moraliska perspektiv i samband med klimatförhandlingarna och prognoser för uttorkade landskap respektive översvämmade områden är det självklart att nicka instämmande. Men så fort det kommer till konkret politik om att faktiskt bygga om samhället skruvar en och annan på sig; har vi verkligen detta moraliska ansvar? Men om inte vi har det, vem har det då? Det är till syvende och sist denna typ av frågeställning som de pågående klimatförhandlingarna vilar på.

Annons
Annons
Annons