”Att ta efter dansk sjukvård kan visa vägen”

Foto: Erik G Svensson/TT

Lyssna på patienterna, förslagen från våra egna utredningar, och inspireras av våra grannländer. Det skulle gagna både akutsjukvården, primärvården och patienterna, skriver Robin Molander i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad
Annons

Jonas F Ludvigsson har rätt i sin replik 4/1 att Danmark har fler vårdplatser, men skillnaden är liten enligt OECD:s senaste rapport; 2,4 vårdplatser per 1000 invånare jämfört med Sveriges 2,1 ¹. Han har även rätt i att det råder brist på allmänläkare, något som jag också nämner i min artikel. Detta är inget nytt fenomen, redan på 1970-talet pratades det om för få allmänläkare och vakanta platser ². Tidigare har våra akutmottagningar klarat av en underdimensionerad primärvård med otillräcklig tillgänglighet, men när IVO nu år efter år konstaterar tilltagande brister också i vår akutsjukvård behöver vi tillsammans tänka om och tänka nytt.

Att inspireras av det danska vårdsystemet är heller inte något nytt. På 1990-talet studerade bland annat Norge hur Danmark byggt upp sin primärvård. På flera sätt var Norge i slutet av 1990- och början av 2000-talet i liknande situation som vi är nu med brist på allmänläkare, kontinuitet för patienterna i primärvården och en ”sjukhustung” vårdapparat. För att få bukt med problemen infördes efter noga utvärdering ”fastlegeordningen” eller fastläkarreformen, där man, precis som i Danmark, övergick till att patienterna fick välja en fast privatpraktiserande läkare som sin egna distriktsläkare. Ett liknande grindvaktssystem som i Danmark med remisskrav till akuten förutom kontakt med 112 infördes också. Det finns idag dygnsöppna jourcentraler, här med sjuksköterskor i främsta led i telefonbemanningen. Eftersom bristen på allmänläkare var stor i början av reformen släpptes kravet att enbart specialistläkare i allmänmedicin kunde verka inom primärvården för att få in fler läkare till området. Till exempel kan internmedicinska specialistläkare arbeta på jourcentralerna. 2014, tretton år efter att reformen infördes hade antalet läkare inom primärvården ökat med 23 procent jämfört med strax innan reformen 3-5.

Annons
Annons
Annons