Annons
X
Annons
X

Att smeta ut sänkt pension är ett dåligt förslag

Förslagen från pensionsgruppen löser inte grundproblemet med att pensionssystemet är underfinansierat och inte levererar som utlovat. Därför säger vi nej till dessa kosmetiska förändringar, skriver fem pensionärsorganisationer gemensamt.

Foto: FREDRIK SANDBERG/TT

BRÄNNPUNKT | PENSIONERNA

Bromsen är alltför känslig för tillfälliga förändringar.
**Fem pensionärs- organisationer **

De fem pensionärsorganisationerna avvisar i dag, genom ett gemensamt remissvar till regeringen, ett förslag till en förändrad pensionsbroms. Regeringens förslag ”En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna” går förenklat ut på att smeta ut bromsens verkningar över längre tid för att pensionerna inte ska höjas och sänkas lika mycket åt gången.

Det är ett dåligt förslag eftersom det är ett försök att dölja bristerna i pensionssystemet i stället för att erkänna att dagens pensionsbroms inte fungerar. De politiker som ligger bakom förslaget har helt missuppfattat kritiken mot bromsen. De tycks tro att det enbart är storleken på pensionssänkningarna, och inte sänkningarna i sig, som gör att pensionärer får svårt att klara sin ekonomi. Därför säger vi nej till ytterligare kosmetiska förändringar som inte innebär några förbättringar. Vår tidigare försiktiga optimism i frågan har grusats, då förslagen inte är ett led i en reformering av pensionssystemet utan presenteras som en permanent dellösning.

Annons
X

**Vi menar att det här **finns en möjlighet för partierna i pensionsgruppen att verkligen ”vårda pensionsuppgörelsen”, som är pensionsgruppens uppdrag. I stället för att ägna tid åt mindre justeringar, som inte gör någon större skillnad, borde pensionsgruppen ta initiativ till en utvärdering och uppföljning av hur pensionssystemet i sin helhet har fungerat hittills. Detta för att få underlag till nödvändiga förändringar för att stärka pensionssystemet och förbättra pensionerna.

Det finns inte något intresse från vår sida att göra om hela pensionssystemet. De grundläggande principerna ska fortfarande vara vägledande: att det är finansiellt stabilt, att inkomstpensionen baseras på livsinkomsten, att det är avgiftsbestämt, att inkomstpensionen följer inkomstutvecklingen, att pensionen anpassas till förändringar i medellivslängden. Men vi pensionärsorganisationer får dagligen vittnesmål från våra medlemmar om bristerna i pensionssystemet.

Det pensionärer är mest oroliga för när det gäller den egna ekonomin är att pensionen sjunker i värde. Det är också en oro som är berättigad. Pensionerna har sänkts tre gånger på kort tid och ligger kvar på 2009 års nivå. Trots principen om att pensionerna ska följa inkomstutvecklingen har de senaste årens reallöneökningar inte kommit pensionärerna till del. En viktig förklaring till detta är att bromsen har slagit till vid flera tillfällen.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Dagens automatiska balansering eller bromsen måste ersättas med ett system som är mer följsamt till samhällsekonomin och inkomstutvecklingen. Bromsen är alltför känslig för tillfälliga förändringar och är dessutom ingen garanti för att det finns pengar till framtidens pensionärer.

  **Pensionsgruppens förslag **löser inte huvudproblemet att inkomstpensionssystemet är underfinansierat och måste förstärkas. En sådan förstärkning kan göras genom att avgifterna i premiepensionssystemet förs till inkomstpensionssystemet. Det innebär en förstärkning av AP-fonderna och att avgifterna kan räcka till pensionsutbetalningarna. Redan inbetalade premiepensionsavgifter och ihopsparat fondkapital kommer givetvis varje individ till godo.

  Andra alternativ är att höja pensionsavgifterna och att de pensionsavgifter som överstiger taket, och som i dag går som skatt till staten, i stället går till pensionssystemet. Låt AP-fonderna fungera som en buffert som sades från början, som fylls på under goda tider för att kunna användas under sämre tider. I dag går det inte att ta medel ur AP-fonderna utan att riskera att bromsen slår till och pensionerna sänks.

  Ett ekonomiskt hållbart pensionssystem gynnar dagens men framför allt morgondagens pensionärer. Det finns ingen anledning till att pensionärerna ska behöva riskera sin ekonomiska trygghet genom att ta ett större ansvar för samhällsekonomin än andra, särskilt som pensionärerna i motsats till andra inte kan förändra sin ekonomiska situation. Vi har ställt oss bakom principen att om det går bra för Sverige ska det gå bra för både löntagare och pensionärer. Är det dåliga tider ska vi dela på bördorna.

  **Förslagen från pensionsgruppen **löser inte grundproblemet med att pensionssystemet är underfinansierat och inte levererar som utlovat. Därför säger vi nej till dessa kosmetiska förändringar som inte för med sig förbättringar. Det är vår bestämda uppmaning till politikerna att ta sitt ansvar och göra en ordentlig utvärdering av pensionssystemet i sin helhet.

  CURT PERSSON

  ordförande, PRO

  BERNDT HOLGERSSON

  förbundsordförande, RPG

  MONICA BÄCKMAN

  förbundsordförande, SKPF

  CHRISTINA ROGESTAM

  förbundsordförande, SPF Seniorerna

  JÖRAN RUBENSSON

  förbundsordförande, SPRF

  Mer debatt om pensionerna:

  Läs även

  Annons
  Annons
  X
  Foto: FREDRIK SANDBERG/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X