Annons
X
Annons
X

Att skydda utan att skada

Tre äldre herrar från berömda toppforskningsinstitut i USA och Frankrike delar på årets Nobelpris i medicin. De tre är Bruce Beutler, Jules Hoffmann och Ralph Steinman. Samtliga har gjort nya upptäcker om hur vårt immunförsvar fungerar.

(uppdaterad)

Det fascinerande immunförsvaret har lockat en mängd forskare ända sedan början av 1900-talet när den moderna medicinska forskningen började växa fram. Det är immunförsvarets sofistikerade insatser som skyddar oss från yttre fiender som virus, bakterier, parasiter och svampar. Utan immunförsvaret skulle vi dö.

Få områden är dessutom så Nobelprisbelönade. Sedan 1901 har elva Nobelpris i medicin gått till immunförsvarsforskning med en topp under 80-talet med tre Nobelpris. Detta årtionde var en veritabel guldålder för immunologin (den medicinska beteckningen) med enorma förhoppningar om nya metoder för att stärka immunförsvaret som det hette och kunna bekämpa en mängd sjukdomar från förkylning till cancer. De så kallade antikropparna som produceras av immunförvaret stod i fokus för att ta fram specialdesignade nya underläkemedel. Dagens för många patienter revolutionerande läkemedel mot främst reumatisk artrit men även cancer är ett resultat av denna forskning. Men de stora förväntningarna har inte infriats och de historiska genombrotten har till stor del uteblivit.

Sedan försvann immunförsvarsforskningen från det hetaste rampljuset. Vissa menade att den passerat sin höjdpunkt, så mycket mer fanns inte att upptäcka.

Annons
X

Nu får dock detta klassiska forskningsområde en intressant nytändning genom årets beslut av den svenska Nobelförsamlingen. Priset var knappast väntat och därför överraskande även om pristagarnas namn funnits med perifert i spekulationerna.

De belönade upptäckterna handlar om att de tre pristagarna kunnat fastställa att vi har två – och inte bara en – försvarslinjer i immunförsvaret. Det var okänt fram till mitten av 90-talet och upptäckten både komplicerar och förenklar forskningen.

1996 och 1998 hittade först Jules Hoffmann i Strasbourg i Frankrike ett tidigare okänt ämne hos bananflugor. Det fungerade som mottagare – receptor – för ett giftigt bakterieämne. Han kallade receptorn Toll.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Bruce Beutler hittade ett likartat ämne – samma receptor – vid experiment i Dallas och vid Rockefeller-universitet i New York. Denna gång hos möss.

  Dessa två upptäckter bevisade för första gången att vårt immunförsvar består av två delar: Det första är medfött och det andra förvärvat, det vill säga den delen av immunförsvaret utvecklas successivt genom att vi utsätts för främmande ämnen.

  Tidigare var enbart det förvärvade immunförsvaret känt och väl kartlagt. Det fungerar genom att producera livsviktiga skyddsämnen – antikroppar och dödarceller – som bekämpar de farliga ämnena, till exempel virus. Det nu upptäckta medfödda (innata) försvaret är minst lika viktigt. Det sparkar i gång hela skyddsprocessen främst via de receptorer som Hoffmann och Beutler hittade i sina djur.

  Ralph Steinman gjorde däremot sina upptäckter drygt tjugo år tidigare 1973 men fick kämpa i motvind under många år. Han såg i sitt mikroskop okända celler i mjälten och kallade dem dendritiska celler. De finns spridda i hela kroppen och är de första som identifierar främmande ämnen, vilket i sin tur aktiverar viktiga delar av immunförsvaret.

  Immunförsvaret krävs för att vi ska kunna bekämpa infektioner, inflammationer och sannolikt även cancer. Men samtidigt kan systemet löpa amok och immunämnen angripa den egna kroppen. Det leder till autoimmuna sjukdomar som reumatism, diabetes, allergi och astma.

  Att påverka immunförsvaret är alltså en delikat balansakt mellan att skydda och inte skada.

  Läkemedel, bättre vacciner är de främsta visionerna med årets Nobelpris liksom vid alla pris för immunologiska upptäckter.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X