Annons

”Att skydda sin familj bör inte vara olagligt”

Många familjer är rädda att låta barnen går till skolan, skriver artikelförfattarna.
Många familjer är rädda att låta barnen går till skolan, skriver artikelförfattarna. Foto: Robin Utrecht/Shutterstock/TT

Coronaviruset sprider sig över landet. I ett oklart och hotfullt läge ska familjer inte behöva bli olagliga bara för att de har behov av att få utöva ett intuitivt beteende – att samla sin familj, skriver föräldrar.

Under strecket
Publicerad

Det råder skolplikt i Sverige vilket betyder att barn måste vara på en bestämd plats då de inhämtar kunskap. Om barnet istället lär sig hemma så gör familjen fel och de kan få en anmälan och bli bötfällda. Men att vilja ha barnen hemma är ett intuitivt sätt för många att reagera på då de står inför ett diffust hot.

När det gäller covid-19 bedömer Sverige hotets allvar genom att väga sannolikheter och konsekvenser tekniskt. Men detta tekniska sätt stämmer inte alltid överens med hur människor intuitivt uppfattar och bedömer risker. I en del fall, till exempel en pappa med nedsatt lungfunktion och dotter i skolan, riskerar att inte omfattas av dessa generella övervägningar. Det handlar om människors liv som kanske inte påverkar statistiken, men som ändå är värda att rädda. Utspritt över hela Sverige är sådana fall ganska många, om än försumbara ur statistisk synvinkel.

Annons
Annons
Annons