Annons

”Att skydda mer skog kan öka statens intäkt”

Foto: André Maslennikov/IBL/TT

I stället för skogsbruk kan naturturism vara den gröna näringen i statliga Sveaskogs ekoparker. Turismen kan ge lika stora eller högre intäkter till staten och skapa betydligt fler jobb på landsbygden, skriver Tomas Kronståhl (S) och Per Jiborn.

Under strecket
Publicerad
Foto: Riksdagen, privat

Skogarna i Hornsö ekopark i östra Småland bokstavligen myllrar av biologisk mångfald. Forskare menar att detta är ett av västra Europas viktigaste områden för sällsynta insekter, särskilt skalbaggar och fjärilar. För 25 år sedan fanns även vitryggig hackspett här. En av Sveriges mest hotade fågelarter, men avverkningar på 1990-talet fick den sannolikt att fly trakten. Redan då diskuterades en framtida nationalpark, och Naturvårdsverket pekade ut flera av områdets skogar som särskilt skyddsvärda av statens skogsinnehav.

Den övergripande lösningen blev i stället en ekopark. En av de första i statliga Sveaskogs satsning. I dag finns det 37 ekoparker som omfattar nästan 245 000 hektar när myrar, sjöar och magra hällmarker räknas in. Ekoparksbeslutet som Sveaskogs styrelse fattade 2002 var historiskt, då det öppnade upp för att bevara och återskapa nästan dubbelt så mycket natur, som vi har skyddat med nya och utvidgade nationalparker under de senaste 50 åren. Därför fick ekoparkerna i början ett varmt mottagande av svensk och internationell naturvård. Men det fanns en hake. Modellen bygger på att skyddet av biologisk mångfald ska samsas med vanligt skogsbruk. Bara hälften av den produktiva skogsmarken är skyddad. Resten är en del av Sveaskogs virkesförråd, som ska tillfredsställa efterfrågan på timmer, massaved och flis.

Annons
Annons
Annons