Annons
X
Annons
X

Att sälja fibernätet hotar samhällsvärden

I dag debatterar riksdagen förslaget att sälja ut Trafikverkets fibernät. En sådan privatisering riskerar att skapa nya monopol istället för ökad mångfald. Vi kräver stopp av försäljning av fibernätet, skriver S it-politiska talesperson Monica Green och Lars Johansson (S).

BRÄNNPUNKT | KOMMUNIKATION

Det är uppenbart att en privatisering skulle omvandla denna rikstäckande infrastruktur till ett privat monopol.
Monica Green och Lars Johansson

Trafikverket har byggt upp ett fibernät från Ystad till Riksgränsen som når 216 kommuner. Detta 13 000 kilometer långa fibernät binder ihop 125 av de svenska stadsnäten och når därigenom 90 procent av Sveriges befolkning. Trafikverkets fibernät är öppet, oberoende och operatörsneutralt och belyses av ICT. På det viset är detta en av landets ledande oberoende nätgrossister. Både företag och människor har i dag stor glädje av detta och vi vill att det ska vara tillgängligt för alla.

Denna samhällsgemensamma infrastruktur håller nu på att privatiseras trots att alla argument talar emot. Det riskerar att kraftigt försämra utbudet och konkurrensen på oberoende fiberanslutningar runt om i Sverige. Det är uppenbart att en privatisering skulle omvandla denna rikstäckande infrastruktur till ett privat monopol med alla de negativa effekter och regleringskrav som det medför.

Annons
X

Trafikverket ICT har i dag upparbetade relationer till alla de operatörer som finns på den svenska marknaden. Ett antal av kunderna ligger i framkant och driver på utvecklingen av kapacitetsutnyttjande samt säkerhet. Den kompetens och marknadsposition som finns riskerar att gå oåterkalleligt förlorad vid en utförsäljning.

Regeringens utredare Åke Hedén, ordförande i Post- och telestyrelsen (PTS), presenterade i december 2010 sitt betänkande av utredningen om Trafikverket ICT (SOU 2010:82). Han visar att en utförsäljning hotar kompetens, säkerhet och viktiga samhällsvärden.

Han pekar i stället på den nytta som Trafikverket ICT skulle utgöra om dess infrastruktur och kompetens användes för ett öppet statligt nät. Det skulle möjliggöra sammanbindningen av statsnät och i sig själv utgöra ett nationellt stomnät för bredband. Han föreslog en utredning om hur fibernät ska samordnas till stöd för regeringens bredbandsstrategi.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Dessutom slår myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) att flera myndigheter behöver tillgång till en statligt kontrollerad kommunikationsinfrastruktur för att säkra sina behov av tillgänglighet och skydd. MSB föreslår därför helt i linje med Hedénutredningen att detta nät bör drivas av staten.

  Som Sveriges ledande operatörsneutrala bandbreddsleverantör på riksplanet med landets näst största fibernät är Trafikverket ICT en nationell tillgång vi behöver slå vakt om. Den nu föreslagna privatiseringen innebär att vi kan få en utveckling som går tvärs mot den önskade och tvärs mot regeringens egen it-strategi.

  I stället för ökad mångfald och konkurrens kan vi få nya monopol om detta nät privatiseras. I stället för en öppen infrastruktur som är tillgänglig för alla kan vi få ett slutet nät. Staten borde istället utnyttja den befintlig infrastruktur, bättre samordning mellan de statliga verksamheterna och bredbandsmarknadens aktörer och skapa högre kostnadseffektivitet på marknaden.

  Vi kräver stopp av försäljning av ICT istället vill vi ha en utredning om hur ett affärsverk som äger statens fibernät ska drivas.

  MONICA GREEN (S)

  it-politisk talesperson

  LARS JOHANSSON (S)

  riksdagsledamot, trafikutskottet

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X