Annons

Att så tvivel effektivt vapen mot vetenskapen

Trots att rökningens skadeverkningar konstaterades redan på 1950-talet lyckades cigarettindustrin i decennier förhala åtgärder – genom skrämsel, smutskastning och överexponering av svaga länkar. Nu flockas starka lobbygrupper runt klimatvetenskapliga frågor.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Nyligen presenterades två rapporter som båda beställts för att klargöra om det förekommit oegentligheter inom klimatvetenskapen. Den ena hade till uppgift att undersöka verksamheten på Climatic Research Unit (CRU) på East Anglia University i Storbritannien efter att delar av enhetens e-post lagts ut på internet i slutet av förra året. Den andra skulle kontrollera om det fanns fler fel i FN:s klimatpanels (IPCC) senaste rapporter än den uppgift som gjorde gällande att alla Himalayas glaciärer skulle smälta inom 25 år. Båda fallen fick stor medial uppmärksamhet och i delar av bloggosfären togs uppgifterna som intäkt för att klimatvetenskapen inte är att lita på. Men rapporterna visar motsatsen. De slår fast att det inte finns några indikationer på att det förekommit fusk eller oegentligheter. Men rapporterna i sig har inte fått någon större uppmärksamhet. Risken är att vad folk kommer ihåg är tveksamheten om några resultat från CRU eller att det fanns fel i någon av IPCC:s rapporter, inte att majoriteten av uppgifterna i rapporterna är korrekta och att klimatvetenskap på CRU bedrivs enligt konstens regler.

Det finns indikationer på att medielogiken inte alltid främjar en spegling av sakernas tillstånd, utan att det istället är det avvikande – även om det bara företräds av en minoritet – som uppmärksammas. Det är nämligen så man kan få en nyhet. Att alla är överens eller att det är som det ska säljer inte. Det är också en uttalad uppgift för medierna att rapportera om det som talar mot den etablerade vetenskapliga ståndpunkten. Vi vill ha och behöver medier som lyfter fram de få som vågar ifrågasätta förgivettagna sanningar om vår värld, som går emot strömmen och visar civilkurage. Samtidigt kan resultatet av just denna önskan att ge utrymme till minoriteten ibland få konsekvenser som vi inte riktigt hade tänkt oss. Och risken är förmodligen större om denna minoritet är resursstark och har företrädare som åtnjuter högt förtroende både hos allmänheten och samhällseliten.

Annons
Annons
Annons