Annons

Att så många saknar trygghet är ovärdigt

Miljöpartiet har arbetat aktivt för att bryta upp låsningar mellan de politiska blocken. Därför är vi glada över de förslag som socialförsäkringsutredningen nu enats om. De gynnar många som är i stort behov av bättre skydd vid sjukdom och arbetslöshet: kvinnor, ungdomar, studerande och nyblivna företagare, skriver Rickard Persson (MP).

Under strecket
Publicerad

Efter fem års utredande är nu äntligen den parlamentariska socialförsäkringsutredningen i mål. Det är välkommet, eftersom socialförsäkringarna är i skriande behov av att reformeras. Allt färre har rätt till a-kassa och ytterst få får ut 80 procent av lönen när de blir sjuka eller arbetslösa. Det är ovärdigt en välfärdsstat att så många saknar trygghet och hänvisas till kommunernas socialtjänst när de av något skäl inte kan arbeta.

Arbetsmarknaden ser annorlunda ut i dag än när systemen för a-kassa och sjukförsäkring utformades. Det har blivit vanligare med tidsbegränsade anställningar, att jobba deltid eller att kombinera studier med arbete. Många fler driver också egna företag eller kombinerar anställning med företagande. Deras skydd vid sjukdom och arbetslöshet är inte tillfredsställande, men utredningen föreslår lösningar som utgår från deras förutsättningar och behov.

Annons
Annons
Annons