Annons

Att märka ord kan förklara samtiden

Publicerad

Koncentration och repetition är förvisso en grund för att lära sig något – men när det i dag talas om att träna, är det muskler och syreupptagningsförmåga som ska förbättras. De vuxnas träning har präglat språkbruket. Den som övar engelska glosor eller matte sägs inte träna. Pianoläraren är inte heller tränare. Språket avslöjar attityder. Förr i tiden sa man inte så ofta attityd utan ”inställning”, som kunde vara positiv eller negativ. Ordet ”attityd” har blivit vanligt, men har fått en tvetydig innebörd, från att ha varit en neutral beskrivning av en mental inställning till något negativt. Att ”ha en attityd” har blivit detsamma som att bete sig udda.

I skolan – och utanför – uppfattas inte sällan att förklaringen till att en person har en attityd är att personen dessutom ”har en diagnos”. Ordet kommer av dia (genom) och gnosis (vetande och syfte). Rätt uppfattat får varje person som undersöker sin hälsa en diagnos: antingen helt frisk eller t ex influensa och dålig hörsel. Men att i dag ”ha en diagnos”, det är att ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Annons
Annons
Annons
Annons