”Att Macchiarini går fri visar på luckor i lagen”

Om de omfattande ­belägg för brott som finns i Macchiariniaffären inte ens räcker till att ta fallet till domstol har vi ett allvarligt problem. Det skriver Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik.

Publicerad
Åklagarens beslut är djupt oro­ande, skriver Nils-Eric Sahlin. På bilden till höger visar Paolo Macchiarini upp en konstgjord luftstrupe.

Åklagarens beslut är djupt oro­ande, skriver Nils-Eric Sahlin. På bilden till höger visar Paolo Macchiarini upp en konstgjord luftstrupe.

Foto: Mikael Risedal, David Zalaznik/TT
Annons

I förra veckan valde åklagaren att lägga ned förundersökningen rörande Paolo Macchiarinis luftrörstransplantationer. Hon säger att det är klarlagt att tillstånd enligt läkemedelslagen inte sökts och att etikprövning inte gjorts, men båda brotten är preskriberade. Hon säger också i sitt beslut att Macchiarini handlat oaktsamt men att oaktsamhet inte räcker för att få en fällande dom. För fällande dom krävs att man påvisar ett orsakssamband mellan handling (transplantationerna) och effekt (död och/eller ­lidande).

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons