Att-lösheten breder ut sig

Under strecket
Publicerad
Annons

Inför varje nytt år gäller att hoppfullt se mot framtiden. Kanske försvinner gamla problem, kanske skönjs nya lösningar. Idag handlar språkspalten både om framtiden och om olösta språkproblem, närmare bestämt svårigheten med att svenskan saknar ett könsneutralt pronomen.

Språkvetaren Esaias Tegnér använde termen ”animellt pronomen” om det
han som kunde syfta på både kvinnor och män. År 1892 motiverade han detta på följande sätt. ”Det är ej blott i livet, det är också i grammatiken som maskulinum är ’det starkare könet’ och tager sig rätt att tala å båda könens vägnar.” Så var det för över hundra år sedan, men redan 1939 skrev Erik Wellander i ”Riktig svenska”, rättesnöret för svenskan under många år, att när ”grammatikens genus strider mot det naturliga könet, bör även i vårdat skriftspråk det naturliga könet så snart som möjligt få råda.”

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons