Att leka ute har blivit för farligt

Barn leker allt mindre utomhus. Och allt färre barn går till skolan på egen hand. Det visar ny forskning. En starkt bidragande orsak är att utemiljön blivit farligare för de yngsta, med bilar som det främsta hotet. Stadsplanerarna bryr sig inte längre om barn, menar pedagogikprofessorn Pia Björklid, som forskar om barns utemiljö.

Publicerad
Faror kantar barnens väg till skolan. De senaste 20 åren har trafiken blivit intensivare och allt färre barn får gå på egen hand till skolan. ”När de inte kan  gå till skolan missar de den fysiska aktiviteten; man springer, tar lite omvägar och lär sig att hitta”, säger Pia Björklid, som forskar om barns utemiljö.

Faror kantar barnens väg till skolan. De senaste 20 åren har trafiken blivit intensivare och allt färre barn får gå på egen hand till skolan. ”När de inte kan gå till skolan missar de den fysiska aktiviteten; man springer, tar lite omvägar och lär sig att hitta”, säger Pia Björklid, som forskar om barns utemiljö.

Annons

”Spring ut och lek!” Det fick många av dagens föräldrar höra när de var små. Men i dag är det allt färre föräldrar i tätorterna som kan uppmana barnen att gå ut och leka, av den enkla anledningen att det inte finns någonstans att leka. I varje fall inte någon plats dit föräldrarna vågar låta barnen gå själva.
Trafiken har ökat kraftigt under de senaste 20 åren och i och med det har barnens rörlighet begränsats.

Pia Björklid, professor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm, forskar om barns utemiljö. I en ny undersökning, som ännu inte färdigställts, har drygt 300 tolvåringar och deras föräldrar i Stockholm fått svara på en enkät om sin närmiljö. Att forskarna valde just tolvåringar är för att det är vid den ålder då barnen i regel rör sig mycket ute och utforskar i sin närmiljö.
– I tidigare studier har det verkat som om man släpper tolvåringar på ett annat sätt än yngre barn, men i den här svarade föräldrarna att trafiken var ett problem, säger Pia Björklid.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons