Att kvinnan var berusad, sovande eller är funktionshind-rad ska inte vara någon förmildrande omständighet vid sexövergrepp

Att kvinnan var berusad, sovande eller är funktionshind-rad ska inte vara någon förmildrande omständighet vid sexövergrepp. Det ska kallas våldtäkt och inte som i dag sexuellt utnyttjande.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det anser justitieminister Thomas Bodström (s) och därmed går han längre än sexualbrottskommittén som föreslagit att om offret är berusat ska begreppet våldtäkt gälla, men inte när det handlar om en sovande person eller om någon som är funktionshindrad. Remissinstanserna riktade kraftig kritik mot sexualbrottskommittén för att den begränsade utvidgningen av våldtäkt till att gälla berusade. Övergrepp på barn ska dessutom alltid kallas våldtäkt även om barnet inte gjort motstånd eller varit utsatt för våld eller hot. Justitieministerns utspel kommer efter att han kritiserats av bland andra straffrättsprofessorn Madeleine Leijonhufvud för att under två år låtit sexualbrottskommitténs förslag till förändringar ligga utan åtgärd. - Det vore fel att dra gränsen just vid berusade. Utvidgningen av begreppet våldtäkt till att gälla sovande och funktionshandikappade har också ett naturligt brottsofferperspektiv, säger Bodström. Ett färdigt lagförslag bör vara klart före årsskiftet, enligt justitieministern.

Bosse Brink
Annika Engström

Annons
Annons
Annons