Att kursivera julrosen rätt är lätt

Publicerad
Annons

Flera av språkspaltens läsare har hört av sig med anledning av mina funderingar kring vad markerade titlar betyder för texters läsbarhet. De flesta anser att det vore utmärkt med fler kursiveringar i dagspress (av bok-, film- och skivtitlar exempelvis) medan andra håller med om markeringsbehovet men förespråkar det gamla markeringssättet: citattecken.

Faktum är att även dagens skrivregler rekommenderar citattecken, men då för en speciell typ av titlar. För den som skriver facktext och behöver skilja på titlar på hela verk (böcker, tidskrifter) och titlar på delar i sådana verk (artiklar, noveller) gäller regeln att titeln på helt verk kursiveras (jfr Det andra målet, novellsamling av Jonas Karlsson), medan titeln på en del i ett verk markeras med citattecken (”Det andra målet”, novell i nämnda samling).

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons