Annons

Att inte ingripa ökar risken för fullt krig

Konflikten i Syrien är på väg att förvärras genom att omvärlden inte agerar. Ju längre tid det tar att hitta fram till en lösning, desto fler syrier kommer att dö. Samtidigt ökar risken för ett fullskaligt inbördeskrig. Det skriver terrorforskaren Magnus Norell.

Publicerad

Den syriska krisen var återigen på tapeten under Hillary Clintons besök i Stockholm i helgen. Den amerikanska utrikesministern har vid flera tidigare tillfällen understrukit att det internationella samfundet stöder det syriska folket och redan vid ett möte i Istanbul i början av april sade hon att krisen inte kan tillåtas pågå ”i oändlighet”. Frågan är vad det betyder (krisen och dödandet i Syrien har redan pågått mer än ett år) och vad det internationella samfundet har för alternativ kvar i ljuset av fortsatt rysk blockering i FN:s säkerhetsråd?

Med Kofi Annans misslyckade försök att rädda resterna av den redan på förhand dömda fredsplanen som han själv tagit fram, finns det till synes inte några bekväma eller riskfria alternativ kvar för att lösa den krisen. Även om det fanns skäl att försöka driva fram en kompromissplan för att lösa konflikten, kom den planen alldeles för sent för att ha kunnat fungera. Inte minst därför att det tidigt stod klart att regimen Assad aldrig på allvar övervägde att implementera planen, vare sig i sin helhet eller ens delar av den.

Annons
Annons
Annons