X
Annons
X

Att inte delta i kyrkovalet en del av Moderaternas förnyelse

Moderaterna kommer som parti inte att delta i nästa val till kyrkomötet men vi kommer ändå att ta tillvara det kyrkliga engagemang som finns inom partiet. Samtidigt är det en viktig del av förnyelsen att visa att det inte finns något religiöst samfund som har en särställning inom Moderaterna, skriver partisekreterare Sofia Arkelsten och Hans Wallmark, ledamot av Kyrkostyrelsen.

Moderaterna som parti kommer inte att delta i nästa val till kyrkomötet och stiftsfullmäktige. Däremot är det fortsatt viktigt att det engagemang många moderata medlemmar har för Svenska kyrkan tas till vara. Därför föreslår Moderaternas partistyrelse inför partistämman i oktober att en ny nomineringsgruppsbeteckning bildas, som är helt fristående och separerad från Moderaterna.

Bakom detta steg ligger många överväganden och avvägningar. Inom Moderaterna har sedan de förändrade relationerna mellan staten och Svenska kyrkan år 2000 förts en seriös intern diskussion om hur partiet ska förhålla sig. Frågan debatterades och avgjordes utan omröstning vid partistämman i Gävle 2007. Beslutet blev då att delta i de kyrkliga valen 2009 men att det inte längre var en uteslutningsgrundande anledning att kandidera för annan gruppering. Beslutet innebar också att övrigt deltagande, det vill säga i kyrkliga lokala val, skulle avgöras på lokal nivå. Det sistnämnda kommer att gälla även fortsättningsvis.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X