Annons
X
Annons
X

Att inte delta i kyrkovalet en del av Moderaternas förnyelse

Moderaterna kommer som parti inte att delta i nästa val till kyrkomötet men vi kommer ändå att ta tillvara det kyrkliga engagemang som finns inom partiet. Samtidigt är det en viktig del av förnyelsen att visa att det inte finns något religiöst samfund som har en särställning inom Moderaterna, skriver partisekreterare Sofia Arkelsten och Hans Wallmark, ledamot av Kyrkostyrelsen.

BRÄNNPUNKT | KYRKOVALET

Detta tydliga ställningstagande från Moderaterna som parti kan också vara en del av Svenska kyrkans egen förnyelse.
Sofia Arkelsten och Hans Wallmark

Moderaterna som parti kommer inte att delta i nästa val till kyrkomötet och stiftsfullmäktige. Däremot är det fortsatt viktigt att det engagemang många moderata medlemmar har för Svenska kyrkan tas till vara. Därför föreslår Moderaternas partistyrelse inför partistämman i oktober att en ny nomineringsgruppsbeteckning bildas, som är helt fristående och separerad från Moderaterna.

Bakom detta steg ligger många överväganden och avvägningar. Inom Moderaterna har sedan de förändrade relationerna mellan staten och Svenska kyrkan år 2000 förts en seriös intern diskussion om hur partiet ska förhålla sig. Frågan debatterades och avgjordes utan omröstning vid partistämman i Gävle 2007. Beslutet blev då att delta i de kyrkliga valen 2009 men att det inte längre var en uteslutningsgrundande anledning att kandidera för annan gruppering. Beslutet innebar också att övrigt deltagande, det vill säga i kyrkliga lokala val, skulle avgöras på lokal nivå. Det sistnämnda kommer att gälla även fortsättningsvis.

Annons
X

Partistyrelsen föreslår nu att nästa steg tas. Detta görs med respekt för alla moderater som i dag är kyrkligt aktiva och av omsorg om Svenska kyrkan. Tanken är att Moderaterna inte ska ställa upp under egen partibeteckning i val till stift och kyrkomöte 2013. Samtidigt handlar det om en ordnad avveckling. Svenska kyrkan är landets största samfund med ungefär 70 procent av befolkningen som medlemmar.

Även om valdeltagandet i kyrkovalen är lågt och Moderaternas röststöd låg en bra bit under vad som noterades i riksdagsvalet 2010, så är det ändå ett antal personer som är medlemmar i Moderaterna som har kyrkliga uppdrag. Det är viktigt att de som vill fortsätta att företräda moderata idéer i det kyrkliga arbetet får möjlighet att göra detta, men med en bredare nomineringsgruppsbeteckning som är helt fristående och separerad från Moderaterna.

Partistyrelsen föreslår att en ny nomineringsgruppsbeteckning bildas. Genom att redan nu ta initiativ till en ny nomineringsgrupp finns det tid och att utveckla och förankra en värdeplattform för den nya nomineringsgruppen inför kyrkovalen 2013. Den nya nomineringsgruppen och plattformen är ett sätt att ta till vara det kyrkliga engagemang som finns inom Moderaterna och samtidigt visa att det inte finns något religiöst samfund som har en särställning inom partiet.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Detta blir en naturlig vidareutveckling av den förnyelse som Moderaterna genomgått sedan 2003. Som parti vågar vi tänka fritt och pröva nytt. Även Svenska kyrkan har under senare år genomgått stora förändringar och detta tydliga ställningstagande från Moderaterna som parti kan också vara en del av det trossamfundets egen förnyelse.

  Ordningen med en statskyrka har övergetts. Relationerna har förändrats. 1998 beslutade riksdagen att ändra i grundlagen och ett år senare beslutade kyrkomötet om en ny kyrkorodning. Den 1 januari 2000 ersattes den svenska statskyrkan av trossamfundet med samma namn. I kraft av historia och storlek intas dock en särställning genom av riksdagen stiftad lag om trossamfundet Svenska kyrkan.

  När det nu gått mer än tio år sedan de förändrade relationerna mellan Svenska kyrkan och staten finns det också anledning för partierna att fundera huruvida dessa aktivt ska agera inom Svenska kyrkan eller istället dra sig tillbaka och tydligare markera skillnaden mellan det civila samhället å ena sidan och de politiska organisationerna å den andra.

  Det i sig hindrar inte politiskt aktiva personer att i kraft av eget engagemang, kunnande och vilja till delaktighet att verka inom Svenska kyrkan på samma sätt som det finns moderater inom andra församlingar eller exempelvis i föreningslivet och idrottsvärlden. Även om Moderaterna inte består som nomineringsgrupper kommer det att finnas många moderater kvar i Svenska kyrkan.

  SOFIA ARKELSTEN (M)

  partisekreterare

  HANS WALLMARK (M)

  ledamot av partistyrelsen, ledamot av Kyrkostyrelsen

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X