Annons

Att införa läx-rut är direkt stötande

I dagarna fattar riksdagen beslut om man skall kunna få rut-avdrag för läxläsning i gymnasieskolan. Vi anser att riksdagen ska rösta nej till detta förslag, skriver Eva Nordmark, TCO, och Eva-Lis Sirén, Lärarförbundet.

Publicerad

TCO har ställt sig positiv till införandet av rut-avdraget som ett steg att ge avlastning till familjer där båda yrkesarbetar för att minska arbetsbelastningen, framför allt i småbarnsfamiljer. Vi har dock hela tiden sagt att avdraget måste göras mer tillgängligt för alla småbarnsfamiljer för att göra det mer fördelningspolitiskt försvarbart. Vi har bidragit till en konstruktiv debatt om rut-avdraget och agerat för att det ska kunna införas.

TCO har också ställt sig positiv till rut-avdraget som ett sätt att komma åt svartarbete. Framväxten av hemtjänstföretag med goda villkor och kollektivavtal är en positiv utveckling.

Annons
Annons
Annons