Annons
X
Annons
X

Att förstatliga är fel väg att gå

Lösningen är dock inte att gå tillbaka till det gamla systemet. Järnvägen ska även i fortsättningen ägas av staten och Trafikverket måste utvecklas i sin beställarroll och upphandlingar ske i konkurrens. Det skriver Annika Lundius, Svenskt Näringsliv, Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier och Robert Röder, Sveriges Järnvägsentreprenörer.

[object Object]
Ola Månsson, Annika Lundius, Robert Röder.

BRÄNNPUNKT | JÄRNVÄGEN

Frågan kring järnvägssystemets framtid är allt för viktig för att användas för politiska syften och blockpolitiska tjuvnyp.
Ola Månsson, Annika Lundius, Robert Röder.

Sveriges utveckling och tillväxt är beroende av en väl fungerande infrastruktur och järnväg. Om detta är alla överens, men det finns olika syn på hur vi ska nå dit.

Vi ser att staten är en stark ägare och förvaltare av järnvägen, men är bekymrade över förslaget att gå tillbaka till banunderhåll i statlig regi. I stället vill vi att Trafikverket ska utveckla sin beställarroll och att upphandling ska ske i konkurrens.

Annons
X

Trafikutskottet vill ha ett effektivare och mer samordnat järnvägsunderhåll. En majoritet av ledamöterna anser att de privata företagen i dag inte klarar av att sköta underhållet. I ett betänkande till regeringen skriver utskottet att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag på hur problemet ska lösas. Majoriteten vill alltså att vi ska gå tillbaka till en gammal organisationsmodell som bygger på tron att staten är bäst på att sköta underhållet.

Dagens problem med järnvägarna, särskilt vintertid, är ett bekymmer för många och måste lösas. Vi behöver ett stabilare och robustare järnvägsnät som klarar en ökad trafik och svenska väderförhållanden.

Lösningen är dock inte att gå tillbaka till det gamla systemet. Järnvägen ska även i fortsättningen ägas av staten och Trafikverket måste utvecklas i sin beställarroll. Underhållet bör skötas av de som är bäst på det och vi måste skapa förutsättningar för utveckling genom långsiktiga spelregler. Det är viktigt att ge plats åt nya företag som på en konkurrensutsatt marknad utvecklar metoder som leder till en bättre fungerande järnväg. Konsekvenserna av att återgå till statligt underhåll kan bli att kompetenta företag och individer lämnar branschen och den svenska marknaden, vilket i så fall även slår mot andra verksamheter.

Vi anser att frågan kring järnvägssystemets framtid är allt för viktig för att användas för politiska syften och blockpolitiska tjuvnyp. Låt oss tänka långsiktigt. Låt Trafikverket göra det som de är bra på, nämligen att fortsätta utvecklas till en stark beställare och förvaltare av infrastrukturen. Ge Trafikverket mer tid och låt inte deras arbete med att utveckla beställarrollen under de två senaste åren vara förgäves. Skapa i stället rätt förutsättningar för konkurrens och nytänkande vad gäller underhållet.

ANNIKA LUNDIUS

vice vd Svenskt Näringsliv

OLA MÅNSSON

Sveriges Byggindustrier

ROBERT RÖDER

ordförande Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ

Annons
Annons
X

Ola Månsson, Annika Lundius, Robert Röder.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X