Annons

Att förstatliga är fel väg att gå

Lösningen är dock inte att gå tillbaka till det gamla systemet. Järnvägen ska även i fortsättningen ägas av staten och Trafikverket måste utvecklas i sin beställarroll och upphandlingar ske i konkurrens. Det skriver Annika Lundius, Svenskt Näringsliv, Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier och Robert Röder, Sveriges Järnvägsentreprenörer.

Publicerad
Ola Månsson, Annika Lundius, Robert Röder.
Ola Månsson, Annika Lundius, Robert Röder.

Sveriges utveckling och tillväxt är beroende av en väl fungerande infrastruktur och järnväg. Om detta är alla överens, men det finns olika syn på hur vi ska nå dit.

Ola Månsson, Annika Lundius, Robert Röder.

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons