Annons

Håkan Lindgren:Att förstå sig själv är att våga åsidosätta sig själv

José Ortega y Gasset (1883–1955).
José Ortega y Gasset (1883–1955).

Är du nöjd eller missnöjd med den du är och det du vet? Svaret på den frågan säger något om dig som samhällsvarelse, menade José Ortega y Gasset vars klassiska verk om massornas revolt ännu talar direkt till vår samtid.

Under strecket
Publicerad

Egentligen skulle det räcka med ett citat. Här kommer det: ”Det råder inget tvivel om att mänskligheten djupast sett kan delas in i två slags varelser: de som ställer stora krav på sig själva, som tar på sig plikter och svårigheter; och de som inte begär något särskilt av sig själva, och för vilka livet bara handlar om att i varje ögonblick vara vad de redan är”.

Hade det funnits en tävling om vem som skrivit det mest tänkvärda citatet av typen ”det finns bara två slags människor” skulle den spanske filosofen José Ortega y Gasset varit min kandidat. Formuleringen finns i hans bok ”La rebelión de las masas” från 1930 (jag har använt mig av den engelska översättningen ”The revolt of the masses”, 1932). När jag fick syn på det här citatet började jag undra om han inte rent av hade satt ord på vår tids underliggande huvudkonflikt, den som återkommer i så många skepnader. Det här är vad som står på spel just nu. 

Annons
Annons
Annons