Recension

Lyckan kommer, lyckan gårAtt förstå det mest undflyende

Under strecket
Publicerad
Annons

För exakt 383 år sen, 1621, utgavs Robert Burtons ”Anatomy of Melancholy” i Oxford , en knubbig, niohundra sidors kvartovolym. Boken vann genast läsarnas uppskattning, kom ut i många nya upplagor men råkade så småningom i glömska för att återupptäckas vid 1700-talets slut. Författaren har utnyttjat hela sin väldiga beläsenhet, sin kvickhet, uppriktighet och människo- och världskännedom när han skapat denna lärda, geniala, ständigt roande mosaik av citat, hänvisningar och kommentarer till världens litteratur. Allt för att hitta en förklaring till och söka lindra sin egen melankoli.
Det skulle inte förvåna om det visade sig att Nils-Arvid Bringéus, teologie hedersdoktor, professor emeritus i etnologi vid Lunds universitet och författare till Lyckan kommer, lyckan går hade läst och tagit intryck av Burtons ”Anatomy of Melancholy” - och sämre förebilder kan man verkligen ha - när han planerade bokens uppläggning och hur han skulle
turnera sitt ämne. För också denna svenska ”anatomi” är i likhet med Burtons uppbyggd av många olika element hämtade från litteraturen, både den profana och den religiösa, från poesins och folkloristikens områden och mångahanda akademiska skrifter.

Annons

I likhet med ”Anatomy of Melancholy” är ”Lyckan kommer, lyckan går” slösande, älskvärd och stundom milt ironisk. Också den har tillkommit som lindring och tröst i sorg, vilket författaren tillstår i början av sitt företal, där han talar om egen erfarenhet av lyckans obeständighet.
Studerar man innehållsförteckningens tolv avdelningar, var och en med ett varierande antal underavdelningar, får man det intrycket att författaren går alltför pedantiskt till väga vid dissektionen av det undersökta objektet. Men det är just när man talar om något så svävande och svårtolkat som lyckan som metod och tankereda är av nöden. Ty, med Linnés ord på sidan 180, är lyckan ”vif, flychtig, öfwerdådig, yhr och ostadig” och måste därför hållas i strama tyglar.
Detta citat är
för mig personligen ett sesam öppna dig till hela boken och därmed till förrådsrummen för ordspråk, talesätt, besvärjelser, folklig diktning, folklig bildkonst och alla riter och finter med rötter i det magiska tänkandet, med vilkas stöd svenskarna gav sig ut i världen för att fria till lyckan.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons