Annons

Att bara stänga skolor löser inte problemen

Om förortsskolor läggs ned kommer ”problemeleverna” att slussas vidare till den skola som för tillfället har den lägsta intagningspoängen. Genast börjar då elever med bra betyg söka sig därifrån och en negativ spiral har tagit sin början. Därför är Kristdemokraternas resonemang i en artikel
på Brännpunkt alltför förenklat, skriver flera gymnasielärare i en replik.

Under strecket
Publicerad

Priset för det fria skolvalet är segregation – är vi villiga att betala? skriver gymnasielärare.

Foto: JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX

Betygsintaget till gymnasieskolorna har lett till att segregationen har ökat. Skolorna i de yttre förorterna har fått en stor ökning av elever med låga betyg, medan innerstaden har fått en hög koncentration av elever med höga betyg. Att vissa elever får låga betyg är ingen tillfällighet. Som regel grundar sig dessa i någon typ av problem såsom koncentrationssvårigheter, bristande språkkunskaper, dyslexi, sociala problem, kriminalitet, eller psykiska störningar.

Att så många elever med svåra problem samlas på en och samma skola innebär en enorm pedagogisk utmaning. Skolor som får ta emot alla dessa ”problemelever” inte är rustade för uppgiften. (Begreppet problemelever skall inte här ses som en skuldbeläggning av eleverna utan endast som ett samlingsnamn på elever i olika typer av problem/svårigheter.)

Annons
Annons
Annons