”Att bära munskydd handlar om solidaritet”

Resenärer i tunnelbanan den 7 januari då nya regler började gälla om munskydd i kollektivtrafiken under vissa tider.
Resenärer i tunnelbanan den 7 januari då nya regler började gälla om munskydd i kollektivtrafiken under vissa tider. Foto: Jessica Gow/TT

För att minska ojämlikheter i hälsa som en följd av covid-19 bör en rekommendation införas om användande av munskydd på offentliga platser. Det skriver tio forskare i folkhälsovetenskap.

Under strecket
Publicerad
Annons

Sveriges övergripande folkhälsopolitiska mål är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Tyvärr finns det mycket som tyder på att covid-19-pandemin ökar hälsoklyftorna, både på kort och lång sikt. Trots detta har ojämlikheter i hälsa knappt omnämnts då åtgärder mot pandemin har diskuterats. Socioekonomiskt förfördelade grupper löper större risk att bli smittade och dö av covid-19. Givet att vi sedan tidigare har betydande socioekonomiska skillnader i hälsa i Sverige är det tyvärr inte förvånande att också covid-19 drabbar ojämlikt.

För att begränsa antalet nya infektioner behöver två saker göras: (1) begränsa antalet kontakter mellan människor och (2) minska sannolikheten för att smitta överförs vid de kontakter som ändå sker. I Sverige har ett antal åtgärder och rekommendationer införts som syftar till precis detta, exempelvis att hålla avstånd och att tvätta händerna. Men antalet nya infektioner är fortfarande högt och fler åtgärder behövs för att trycka ned smittan ytterligare. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att munskydd bärs av personer födda år 2004 och tidigare vid resor i kollektivtrafiken under rusningstrafik men har inte ännu förespråkat generell användning av munskydd på offentliga platser. Från ett folkhälsoperspektiv är detta ett naturligt nästa steg i kampen mot covid-19 och den ojämlika fördelningen av sjukdomens konsekvenser.

Annons
Annons
Annons