Till SvD.se
SvD Perfect Guide
Hälsa

Att äta ensam ökar risken för fetma

Text: Sophie Tisell - 1 november 2017
Annons

Män som ofta äter ensamma har en 45 procent högre risk att utveckla fetma, enligt en ny studie. Forskare på Dongguk University Ilsan Hospital i Seoul, Sydkorea, har hittat ett samband mellan att äta ensam och risken för högt blodtryck och kolesterol.

Trots att studien fann hälsorisker för både män och kvinnor, såg man att hälsofarorna var större hos män.

I studien undersökte man 7 725 vuxna som alla fick frågan om hur ofta de åt ensamma. I resultaten fann man att måltiderna utgjorde en hälsofara om man åt ensam mer än två gånger om dagen. Forskare kunde också konstatera att dessa individer i högre grad var singlar, som levde ensamma och ofta skippade måltider.

Studien, som publicerades i Obesity Research & Clinical Practice, visade att män som åt själva hade en 64 procent större risk att utveckla olika typer av diabetes, högt blodtryck och övervikt.
Samtidigt, visade det sig att kvinnor som vanligtvis åt ensamma hade en 29 procent högre risk att drabbas av metabolt syndrom.

Metabolt syndrom är ett farligt tillstånd som ökar risken för hjärtattacker och strokes, enligt NHS (National Health Service i England).

Studien var inspirerad av tidigare upptäckter som visat på att hushållen blir allt mindre och att fler än någonsin bor ensamma. Förra året kunde TV4 Nyheterna rapportera att av Sveriges cirka 4,3 miljoner hushåll är fyra av tio, eller 1,7 miljoner, ensamhushåll.

Annons