Recension

Juvelen i kronanATP en lektion i att besluta mot en opinion

Under strecket
Publicerad
Annons

Hur ska den socialdemokratiska partiledningen få fotfolket med sig i EMU-frågan? Den frågan har Göran Persson slitit intensivt med de senaste veckorna. Svaret avgör mycket för Sverige. Vid EU-omröstningen 1994 gick det bra för partitoppen. Den majoritet emot ett svenskt medlemskap som noterades i opinionsmätningar både strax före och strax efter omröstningen visade sig vara en knapp majoritet för i avgörandets stund. Den interna mobiliseringen i rörelsen hade fungerat. Ett slags lärobok om hur ett sådant arbete kan bedrivas kom ut på försommaren. Den heter Juvelen i kronan och handlar inte om EU och EMU utan om en annan förkortning med ännu större sprängkraft inom socialdemokratin, ATP. Historikern Urban Lundberg skildrar i sin doktorsavhandling övertydligt vilka konster och knep partiledningen tog till för att få medlemmarna med sig på att överge denna symbol för det egna välfärdsbygget. Läsare utan erfarenhet från politikens korridorer och kulisser tycker sig nog här få en bild av vad som i andra sammanhang skulle beskrivas som ren manipulation. Mer erfarna ser troligen en uppvisning i durkdriven politisk fingerfärdighet, på gott och ont. Aktörerna själva uppfattar förmodligen Urban Lundbergs avhandling som en ovanligt naken skildring av politik som det möjligas konst.

Urban Lundberg har sökt efter Ögonblicket, det ögonblick då socialdemokratin lämnade ATP och dess värdegrund till förmån för ett nytt och annorlunda pensionssystem, till stor del byggt på borgerliga värderingar. Något sådant avgörande ögonblick har han inte hittat. Däremot har han hittat många steg på vägen sedan vandringen inleddes i början av 1980-talet.

Annons
Annons
Annons