Annons
Recension

Om tingens naturAtomlära för poeter

Under strecket
Publicerad

Det sägs att för en forntida grek var det inte särskilt svårt att i vardagligt tal forma orden till jambisk trimeter (även om han nu inte visste att den vers han åstadkom en gång skulle kallas så). Några hundra år senare sitter Ovidius under kejsar Augustus regeringsperiod och skriver ner pentameterraden:
Quidquid temptabam scribere versus erat (”Vad helst jag försökte skriva blev till vers”).

För Ingvar Björkeson, översättare av Dante, Vergilius, Propertius och Homeros, blir uppenbarligen allt han försöker skriva också till vers. Speciellt god hand har han med den latinska hexametern. Han följer en postromantisk svensk hexametertradition och struntar högaktningsfullt i att latinets melodiska kvantiterande vers bara delvis går att återge i ett språk med expiratorisk tryckaccent. Det ligger en anmärkningsvärd konsekvens i Björkesons val av översättningsuppgifter. Linjen Dante – Vergilius – Lucretius syns nu i efterhand självklar. Utan Vergilius ingen Dante, utan Lucretius ingen Vergilius!

Annons
Annons
Annons