Annons

Åtgärdsprogrammen ofta bara på pappret

Under strecket
Publicerad

S-politikern Robert Noord skriver
på Brännpunkt 1/9 att ”svaga elever behöver åtgärdsprogrammen”. Han skriver att skyldigheten att upprätta åtgärdsprogram för elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen är på väg att avskaffas, och menar att detta kommer att leda till sämre skolresultat och ökad ojämlikhet.

Men jag menar att skolornas åtgärdsprogram fungerar som sämst där behoven är som störst. Anledningen till detta är att de skolor som fått ta emot en oproportionerligt stor del av eleverna med särskilda behov ofta är fattiga. Den stora andelen av elever med särskilda behov gör att dessa skolor väljs bort i det fria skolvalet, av de elever som har möjlighet att välja någon annan skola. Detta i sin tur leder till att många klasser inte blir fyllda och avhoppen många.

Annons
Annons
Annons