Annons

”Åtgärder behövs för att klara livslånga lärandet”

Kanske är det dags att en gång för alla avliva myten om missmatchning på arbetsmarknaden och i stället hitta gemensamma lös­ningar, skriver Sigbritt Karlsson.
Kanske är det dags att en gång för alla avliva myten om missmatchning på arbetsmarknaden och i stället hitta gemensamma lös­ningar, skriver Sigbritt Karlsson. Foto: Tobias Ohls

KTH är redo att ta sitt samhälls­ansvar när det gäller det
livslånga lärandet. Men för att detta ska bli en effektiv verklighet krävs – förutom en dialog med näringslivet och politi­kerna – ett antal åtgärder, skriver rektor Sigbritt Karlsson.

Publicerad

Återkommande mätningar visar att företagen lider stor brist på erfarna ingenjörer – samtidigt som nyutexaminerade kan gå arbets­lösa i väntan på sitt första jobb. 

Paradoxalt nog förväntar sig arbetsgivarna att redan erfarna ingenjörer ska tas fram av högskolorna – redan innan de börjat jobba. Kanske är det dags att en gång för alla avliva myten om missmatchning på arbetsmarknaden och i stället hitta gemensamma lös­ningar. Lösningar som inte bara skapar en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan och därmed gagnar alla inblandade parter, utan också vidgar vår syn på erfarenhet och kunskap. 

Annons
Annons
Annons
Annons