Annons

Återvinningen fungerar inte alls bra

Under strecket
Publicerad

I onsdags presenterades miljödepartementets avfallsutredning om hur landets avfallshantering kan förbättras. Det tog inte lång tid innan företrädare för förpackningsindustrin, som i dagsläget är ansvarig för återvinningsstationerna i Sverige, gick till attack mot utredningens slutsatser (
Brännpunkt 29/8). I vanlig ordning kräver företrädarna fler utredningar innan några beslut kan tas och påpekar att det nuvarande systemet , där de sätter servicenivån utan inblandning ifrån kommunerna, ger omfattande miljövinster. De lyfter också fram samarbetsavtalen med kommuner i Stockholms län som modell.

Men faktum är att förpackningsinsamlingen inte har fungerat särskilt bra i Stockholm på lång tid. Behållare är överfulla och insamlingsstationer är stökiga och ofräscha. Tömningen av glasinsamlingen innebär höga bullernivåer. Det nuvarande återvinningssystemet i Stockholm är därför inte präglat av miljövinster i samma utsträckning som det är plågat av att Förpacknings-och Tidningsinsamlingens AB (FTI) inte lever upp till de förväntningar som miljömedvetna stockholmare har.

Annons
Annons
Annons