Annons

Återuppståndelse avlägsen för Ordfront

Under strecket
Publicerad

Septembernumret av Ordfront Magasin (9/2004) pryds av en vampyrs tandgarnityr. Är det Ordfronts ansikte? Frågan är berättigad efter vårens strider där alla varit ute efter varandras strupar - för att tysta en del och få kraften från andra.
Föreningen Ordfront genomförde nyligen en extra stämma där en omtalad uppsägning av redaktionschefen Björn Eklund förklarades inte vara ett ärende för en föreningsstämma. Därmed ligger uppsägningen kvar. Bakgrunden är den intervju med Diane Johnstone som Eklund gjorde och som publicerades i Ordfront Magasin förra sommaren. I intervjun förminskades offren för det jugoslaviska kriget och deras berättelser om krigsförbrytelser från serbisk sida ifrågasattes. Eklund ställde aldrig några kritiska frågor till Johnstone, ifrågasatte aldrig hennes historieskrivning.
Den intervjun väckte uppmärksamhet bland politiska debattörer och underminerade Ordfront Magasins trovärdighet som journalistisk produkt. Likheterna med dem som förnekar nazismens brott blev lite för uppenbara för
att det skulle kännas bekvämt för Ordfronts läsare.
Svaret blev att Eklund förklarades oönskad och sedan sades upp på grund av samarbetsproblem. Resten är på sätt och vis bara en ömklig historia om ömma tår och tarvliga personangrepp. Tanken i Ordfronts styrelse - nu med ny ordförande - var nog att uppsägningen och extrastämman skulle bli den katharsis genom vilket tidningen skulle återuppstå renad och återvunnen för läsarna.

Annons

Läsningen av det första numret efter extrastämman ger tyvärr inga belägg för någon återuppståndelse. Snarare tycks artiklarna impregnerade av koketterande moralism parad med eländesjournalistik. Misstron mot allt och alla utanför den egna beteshagen är tydlig för läsaren. Budskapet är klart - lita inte på någon. Men, i sin iver att underbygga mottot ”Tänk själv” faller Ordfront Magasin in i en misstrogenhetens diskurs som gör det omöjligt att göra just det - tänka själv. Texterna håller sig i alla avseenden inom ramen - inom ramen för det egna självförverkligandet och
auktoritetsnedrivandets nödvändighet.
Numret behandlar till exempel pampväldet i arbetarrörelsen, heroinmissbruk, vikten av att få bort Bush, främlingshat, 1968 och Israels övergrepp mot Palestina. Är någon förvånad över ämnesvalet? Skribenterna själva är oftast centrum i texterna. Konflikten mellan ”vi härnere” och ”dom däruppe” är den strukturerande dimensionen för deras texter. Det underliga i att framgångsrika skribenter som har såväl pennans som ordets makt i sin hand beskriver sig själva som delar av den förtryckta och hunsade massan tycks aldrig ha slagit redaktionen.
I Ordfront Magasin sägs det att porr är ok eftersom barn också har sexualitet och ”vänsterns moralpanik” i kampen mot porr beror på en nedvärdering av sexualiteten.

Annons
Annons
Annons