Annons

Återupprätta etiken i politiken

I undersökningar av allmänhetens förtroende för olika institutioner brukar politiker och journalister dela jumboplatsen. Det etiska samtalet måste återupprättas, skriver Barbro Westerholm (FP) och Johan Westerholm (S).

Under strecket
Publicerad

Sverige har statsvetare och andra forskare sedan slutet av 1960-talet studerat allmänhetens förtroende för politiker, journalister och olika samhällsinstitutioner som hälso- och sjukvården, posten med flera. Jumboplatsen brukar delas av politikerna och journalisterna. Det här är naturligtvis allvarligt, att allmänhetens förtroende är lågt både för dem som utövar makten och dem som granskar den.

Bakom det låga förtroendet för politiker ligger både hur man felat i sin strävan att erövra makten och att utöva och behålla den. SSU Norrbotten är det senaste exemplet på misstänkt övertramp som förstärker allmänhetens misstro mot politikerna. Socialdemokratin tyngs också av att Håkan Juholt lät riksdagen betala hans sambos del av hyran. Här hade han inte brutit mot någon tydlig regel men visade inte heller förståelse eller ånger inför hur väljare och allmänhet upplevde agerandet förrän i efterhand. I efterhand är det för sent i väljarnas ögon.

Annons
Annons
Annons