Annons
X
Annons
X

Återreglera järnvägen ett hot mot jobben

Socialdemokraterna föreslår att drift och underhåll av järnvägen ska återregleras. Detta är ett farligt, dumt och dyrt förslag som ställer tusentals jobb på spel. Det skriver alliansen i trafikutskottet.

Foto: ANNIKA AF KLERCKER / SCANPIX

BRÄNNPUNKT | INFRASTRUKTUR

Mellan den nya S-partiledaren och hans riksdagsgrupp verkar det uppenbarligen finnas en spricka.
Alliansen i trafikutskottet

Socialdemokraterna har påstått sig vilja satsa på näringspolitik och infrastruktur, men detta är uppenbarligen tomma ord.

I riksdagen väljer man att gå fram med samma politik som väljarna tagit avstånd ifrån. Detta är väldigt tydligt när Socialdemokraterna nu föreslår att drift och underhåll av järnvägen ska återregleras. Detta är ett farligt, dumt och dyrt förslag. Förslaget innebär att tusentals jobb står på spel och är ett allvarligt hot mot många företag. Men framförallt är det ett hot mot förutsättningarna för vår framtida infrastruktur.

Annons
X

Stefan Löfvén har tydligt slagit fast att avreglerade marknader inte ska återregleras, så sent som den 31 mars. Men mellan den nya partiledaren och hans riksdagsgrupp verkar det uppenbarligen finnas en spricka. De har nämligen gladeligen tagit över stafettpinnen från Håkan Juholt och fortsätter den klassiska vänsterlinjen med återregleringar, särregleringar och samhällsekonomiskt kostsamma förslag.

I riksdagens trafikutskott har vi på senare tid sett hur Socialdemokraterna för en ogenomtänkt plakatpolitik. De får stöd av såväl Sverigedemokraterna som Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som alla har lagt liknande motioner om att återreglera underhållet av järnvägen. En politik som bygger på fördomar, dålig information och en dröm om att allt var bättre förr.

Alliansregeringens satsningar på infrastrukturen är historiska och de är finansierade. En ansvarsfull regering tar om hand den gemensamma infrastrukturen och genomför det underhåll som krävs och utvecklar verksamheten för att effektivisera och förbättra. När alliansen tillträdde framkom det snart att det rådde stora brister på infrastrukturområdet. Drift och underhåll var eftersatt och ett skuldberg hade byggts upp för att finansiera storstilade infrastrukturinvesteringar.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Med alliansen har återhämtningen påbörjats. Resurserna till drift och underhåll är 80 procent högre jämfört med tidigare socialdemokratiska planperiod. Verksamheterna har effektiviserats och kunskapsläget avseende drift- och underhållsbehov är bättre än på många år. Vi behöver göra mer och i höst kommer alliansen med en ny infrastrukturproposition med ytterligare förslag på området. Det är mycket viktigt att kvalitén i infrastrukturen förbättras för att den positiva utvecklingen med ökande gods- och passagerartrafik på järnväg ska kunna fortsätta. Förutom ökade resurser är konkurrensutsättningen av drift- och underhållsverksamheten en viktig del för att uppnå detta.

  Mot detta står Socialdemokraternas politik. Det är en gammal politik som fortsätter med ofinansierade populistiska satsningar där man lovar nya väg- och järnvägsstumpar och perronger vid det första spadtaget, men som sedan har svårt att avslutas inom budget. Likt andra områden där Socialdemokraterna ska satsa är det genom skattehöjningar och lån som allt ska finansieras.

  En oerhört central fråga för de olika oppositionspartierna att besvara är hur återregleringen av drift- och underhållet rent praktiskt skulle gå till. Vill Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet bryta de nuvarande avtalen med alla dessa underleverantörer? Vilka kostnader skulle det innebära? Om det är så att de nuvarande avtalen bryts kan vi antagligen räkna med kostnader på flera miljarder enbart i skadestånd. När de svenska företagens hemmamarknad försvinner förlorar vi även exportintäkter från dessa företag när de tvingas lägga ned.

  Sett till vilka företag och personer det är som tack vare avregleringen har fått jobb inom denna viktiga näring ser man inte sällan att det är kvalificerat yrkesfolk från andra länder som kommer till Sverige. Är det så att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna gör gemensam sak för att stänga ute arbetskraft från andra länder är även det anmärkningsvärt. Detta är dock inte helt förvånande med tanke på hur de två partierna agerar inom andra områden.

  Frågorna är många och vi hoppas att Stefan Löfvén tar motionerna om återreglering på allvar och återkommer med svar på de många frågor som förslag likt detta innebär. Vi hoppas att oppositionen, för resenärer och godstransportörers skull, funderar ett varv till, så att Sverige inte får mindre underhåll för pengarna. Låt oss i stället fokusera på hur vi kan utveckla och förbättra dagens järnvägssystem för att möta morgondagens behov. Då kan inte återförstatligande av verksamheter vara vägen framåt.

  JAN-EVERT RÅDHSTRÖM (M)

  vice ordförande i riksdagens trafikutskott

  LARS TYSKLIND (FP)

  ledamot i riksdagens trafikutskott

  ANDERS ÅKESSON (C)

  ledamot i riksdagens trafikutskott

  ANNELIE ENOCHSON (KD)

  ledamot i riksdagens trafikutskott

  Annons
  Annons
  X
  Foto: ANNIKA AF KLERCKER / SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X