Annons

Återhållsamma företag vänder ingen konjunktur

Apropå | Investeringar

Under strecket
Publicerad

C och G ligger lydigt på plats i tillväxtpusslet, men en bit fattas. Har I slängt chiffernyckeln i sjön?
Pusselgåtan handlar om landets ekonomi: C + G + I + X – M = BNP. Hushållens konsumtion (C) plus Offenliga utgifter (G) plus Investeringar (I) plus Export av varor och tjänster (X) minus Import (M) bildar tillsammans ett lands totala produktion (BNP). Av Sveriges BNP på 2 440 miljarder kronor förra året var merparten, 49 procent, privat konsumtion. Staten stod för 28 procent och netto- exporten, export minus import, var 6 procent.

Så långt allting väl. Under de senaste 30 åren har hushållens konsumtion troget dragit in ungefär 50 procent av BNP. Den offentliga konsumtionens
andel har varit stabil på 25–30 procent. Samtidigt har Sveriges handelsöverskott stärkts avsevärt, bland annat tack vare kronans fall som förbättrade
exportindustrins konkurrenskraft i början av 1990-talet.

Annons
Annons
Annons