Återhållsamhet kan skapa onödigt lidande

Livets slutskede rymmer svåra beslut. En arbetsgrupp inom Statens Medicinsk-Etiska Råd (SMER) bestående av prof. Niels Lynöe, prof. Barbro Westerholm och sjukhusprästen Daniel Brattgård har urskilt fem olika livslutssituationer där kontroversiella medicinsk-etiska avgöranden kan aktualiseras.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det handlar om att:

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons