X
Annons
X

Återhållsamhet kan skapa onödigt lidande

Livets slutskede rymmer svåra beslut. En arbetsgrupp inom Statens Medicinsk-Etiska Råd (SMER) bestående av prof. Niels Lynöe, prof. Barbro Westerholm och sjukhusprästen Daniel Brattgård har urskilt fem olika livslutssituationer där kontroversiella medicinsk-etiska avgöranden kan aktualiseras.

Det handlar om att:

  1. avstå från att inleda livsuppehållande behandling,
  2. avbryta livsuppehållande behandling,
  3. erbjuda palliativ behandling och palliativ sedering,
  4. erbjuda läkarhjälp vid förskrivning av läkemedel vid ett självvalt livsslut, och att
  5. erbjuda aktiv läkarhjälp vid självvalt livsslut.
Annons
X
Annons
X
Annons
X