Peder Thalén:Ateismen är inte längre trosviss

Frågan om att tro eller inte tro på Gud framstår inte längre som så enkel eller ens angelägen för de flesta av oss. Modernitetens urskillningslösa antingen-eller-val tycks ha ersatts av ett både-och-tänkande.

Under strecket
Publicerad
Annons

När ateismen stod högt i kurs i vårt land på 1950- och 60-talen gavs det ut böcker som skulle hjälpa människor att ta ställning för eller mot en gudstro. I dag bortglömda titlar som ”Ateistens handbok” och ”Att välja ståndpunkt” vittnar om hur angeläget detta val då framstod för många. De senaste åren har det givits ut en rad översättningar av nyskriven ateistisk litteratur, som avser att ha en liknande funktion. Namn som har börjat bli bekanta för en bredare publik är Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens och Michel Onfray.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons