Annons

Åtal mot narkosläkaren borde läggas ned

Spädbarnet avled på Astrid Lindgrens sjukhus i september 2008.
Spädbarnet avled på Astrid Lindgrens sjukhus i september 2008. Foto: HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX
Publicerad

I september inleds rättegången mot en läkare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Bakgrunden är följande. Ett för tidigt fött barn utvecklade hjärnskador och försämrades successivt. Slutligen bedömdes döden vara nära förestående. Efter samråd med föräldrarna avbröts behandlingen med respirator och kuvös och patienten dog. Året var 2008. Sedan det vid rättsmedicinsk obduktion påträffats extremt höga doser av ett sömnmedel i blod från patienten häktades den läkare, som varit närvarande, då patienten avled. Läkaren är åtalad för dråp alternativt försök till dråp men förnekar att det aktuella sömnmedlet över huvud taget givits till patienten.

Enligt anvisningar om vård i livets slutskede från Socialstyrelsen är det tillåtet inom sjukvården att avbryta en livsuppehållande behandling, då den inte längre gagnar en patient, som trots alla åtgärder successivt försämrats och döden bedöms inträffa inom en snar framtid. Man är medveten om att ifall behandling med respirator, kuvös eller dialys är livsuppehållande, innebär ett avbrytande att döden sannolikt inträffar tidigare än om behandlingen får fortsätta.

Annons
Annons
Annons
Annons