X
Annons
X

Asylsökande utan id-handlingar oroar

Jag delar tankesmedjan Fores syn på att det finns ett stort behov av ökad kunskap kring invandring. Men då går det inte att lägga locket på som den politiska och mediala eliten länge har gjort. Många av de tusen läsarkommentarerna till min debattartikel på Svenska Dagbladets webbplats bekräftar eftertryckligt detta.

Jag har under flera år arbetat med den ibland ganska snåriga statistiken för asylmottagande och invandring. Först måste man skilja ut asylmottagandet från den övriga invandringen, vilken främst utgörs av arbetskraftsinvandring (rörlig inom EU plus den övriga världen) och gäststudenter. Asylmottagandet är ju det som genererar permanenta uppehållstillstånd (PUT), svenskt medborgarskap med alla därtill hörande rättigheter (och skyldigheter) på livstid.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X