Annons

Asylsökande barns rätt stärks

RÄTTSSÄKERHET Hur utlänningslagens skrivning om synnerligen ömmande omständigheter används när det gäller barn ska kartläggas. Om det visar sig att tolkningarna är snävare än avsett så måste den ändras, skriver migrationsminister Tobias Billström (M) och övriga allianspartier.

Under strecket
Publicerad

verige har ett av världens mest öppna och generösa regelverk för att avgöra vem som ska ges uppehållstillstånd i landet. Den arbetskraftsinvandringsreform som alliansen tillsammans med Miljöpartiet genomförde förra året ligger i internationell framkant vad gäller öppenhet och effektivitet. Under mandatperioden har satsningar också gjorts på ett modernt system för asylprövning som bygger på rätts- säkerhet och ordning och reda. Överklaganden prövas numera i en tvåpartsprocess i domstol.

En första utvärdering av den omfattande reform som 2006 innebar att en ny instans- och processordning i utlänningsärenden inrättades har redan gjorts. Utvärderingsutredningen har visat att den nya ordningen uppfyller de höga krav som ställdes vid dess införande. Reformen har lett till ökad öppenhet, stärkt rättssäkerhet och därmed ett större förtroende för asylprocessen. Utvärderingen har också visat att tyngdpunkten i prövningen nu ligger där den ska, nämligen hos Migrationsverket som första instans. Det är ett mycket välkomna besked för oss som står för en human flyktingpolitik.

Annons
Annons
Annons