Annons
X
Annons
X

Asylaktivism på Migrationsverket

Handläggare ”pumpade ut hundratals PUT innan den nya lagen skulle träda i kraft”.

Svenskt flykting­mottagande

Anställda på Migrationsverket gillade inte regeringens åtstramningar av asylpolitiken, och arbetade trots semestertider för att bevilja så många permanenta uppehållstillstånd som möjligt innan de nya reglerna trädde i kraft. Det säger källor inom Migrationsverket till SvD Ledare.

I början av april presenterade justitieminister Morgan Johansson (S) förslaget att under tre år begränsa möjligheterna för asylsökande att få uppehållstillstånd i Sverige. Bland annat skulle tillfälliga uppehållstillstånd bli norm och rätten till anhöriginvandring inskränkas. Det nya regelverket skulle träda i kraft den 20 juli.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  De kommande regeländringarna ledde till ökad aktivitet på Migrationsverket. Mängden avgjorda asylärenden talar sitt tydliga språk. Från maj till juni steg antalet avgjorda ärenden med drygt 20 procent. Samtidigt steg andelen bifall från 50 till 62 procent. I juli månad – mitt under semestern – ökade antalet avgjorda ärenden ytterligare, och andelen bifall klättrade upp till 71 procent. Det framgår av den månadsstatistik som Migrationsverket publicerar regelbundet på sin webbsajt.

  Annons
  X

  SvD Ledare har begärt ut mer detaljerad statistik från Migrationsverket. Tittar man vecka för vecka, och dag för dag, blir skeendet ännu tydligare. Veckorna före regeländringarna ökade mängden avgjorda ärenden stegvis för att nå en kulmen precis innan åtstramningarna trädde i kraft. Tisdagen den 19 juli, dagen innan de nya reglerna infördes, mer än dubblerades antalet avgjorda ärenden, från 411 på måndagen till 995 stycken på sista dagen med de gamla reglerna. Samtidigt nådde andelen bifall 87 procent.

  Onsdagen den 20 juli började de nya stramare reglerna gälla. Antalet avgjorda ärenden sjönk ner till mer förväntad semesternivå: 213 avgjorda ärenden varav 54 procent bifall.

  Velibor Ljepoja, verksamhetsexpert i asylfrågor på Migrationsverket, medger att uppgången i juli var onormal. Under året har förvisso både ärendemängd och bifallsgrad haft en stigande tendens, som har berott på förändrade prioriteringar i handläggningen, varierande sammansättning av ärenden och större resurser, men uppgången under sommaren kan inte förklaras med det.

  – Jag tror att handläggare, medvetna om konsekvenserna av de kommande regeländringarna, försökte utfärda så många permanenta uppehållstillstånd som möjligt, säger han till SvD Ledare.

  Velibor Ljepoja betonar att detta beteende inte var beordrat eller sanktionerat av verkets ledning.

  – Det här kom inte uppifrån, säger Velibor Ljepoja.

  Andra källor inom Migrationsverket ger samma bild av att vissa tjänstemän agerade som asylaktivister.

  – Jag har själv hört från asylhandläggare hur man på vissa enheter satt mitt i juli och pumpade ut hundratals PUT innan den nya lagen skulle träda i kraft, säger en källa till SvD Ledare. När jag frågade varför så blev svaret att de flesta handläggare och beslutsfattare inte gillade den nya lagen.

  Enligt uppgift diskuterades beteendet i Migrationsverkets ledningsgrupp.

  – Man trodde nog att detta skulle bli en mediasnackis, säger en källa till SvD Ledare.

  Migrationsverkets ledning vill inte erkänna att handläggarna skulle ha agerat aktivistiskt.

  – Det var många beslut som fattades den 19 juli, det håller jag med om, säger Veronika Lindstrand Kant, biträdande operativ chef för Migrationsverket, till SvD Ledare. Hon menar dock att det finns en rad förklaringar. Bland annat hade det under året varit en stadig uppgång i ärendemängden, samtidigt som verket, i beredskap inför eventuellt avskaffade gränskontroller, hade fler handläggare än tidigare. Hon vill inte medge att handläggare medvetet skulle ha försökt utfärda så många PUT som möjligt innan åtstramningen.

  – Det är jättesvårt att svara på. Jag vet inte. Det hade i alla fall inte utgått något sådant påbud uppifrån ledningen.

  Veronika Lindstrand Kant menar också att man kan lita på att Migrationsverkets tjänstemän inte obstruerar demokratiskt fattade beslut i framtiden.

  – Så här är det. Migrationsverkets handläggare och beslutsfattare följer den lagstiftning som gäller. Den 20 juli började den nya lagstiftningen gälla. Fram tills dess tillämpades det gamla regelverket.

  Annons
  Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X