X
Annons
X

Asyl kan bara ges för de som är i Sverige

Mellan oktober 2013 och juni 2014 genomförde Migrationsverket i samverkan med andra myndigheter en internationell operation där sammanlagt 64 personer överfördes till Sverige, varav 21 tolkar och två andra lokalanställda med skyddsbehov. De övriga var deras makar och barn.

Migrationsverket har haft två uppgifter i denna operation. Dels att bistå försvarsmakten med kunskap om hur skyddsreglerna är utformade i svensk och internationell rätt. Dels att ge skydd i enlighet med det svenska kvotflyktingprogrammet och överföra personer som befunnit sig i tredje land. Ärendena har presenterats av svensk ambassad och Migrationsverket har givit skydd till samtliga afghanska tolkar som presenterats för oss. För att kunna genomföra detta på ett lagenligt sätt har Migrationsverket haft ett samarbete med IOM och haft personal på plats i tre olika länder.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X