X
Annons
X

Astronomerna vill nå nya läsare

Artiklar, eller tv- och radioprogram, som på ett populärt och begripligt sätt behandlar vetenskapliga frågor får allt fler läsare, tittare och lyssnare. Inom alla vetenskaper finns facktidskrifter, och förutom de professionella utövarna läses dessa även av intresserade amatörer. Inom några ämnesområden där allmänintresset är stort, och facktidskrifterna kanske upplevs som alltför specialiserade, har det uppstått fristående och mer populära publikationer. Exempel på sådana är Populär Historia och Populär Arkeologi.
Astronomi är en vetenskap med många mycket svåra och olösta problem, men samtidigt är intresset för astronomi väldigt stort bland allmänheten.
Sveriges astronomer försöker nu själva att popularisera sitt område och nå nya läsare till den facktidskrift som funnits sedan 1920. För åtta år sedan började en förändring mot att Astronomisk Tidskrift blev mer lättläst, den bytte format och fick fler färgillustrationer. Ett extra språng i populariseringen skedde för ett par år sedan då den bytte namn
till Populär Astronomi.

– Med omgörningen ville vi nå en bredare läsekrets. Det finns massor av människor som är intresserade av astronomi, men bara en liten del av dessa känner till Populär Astronomi. På två år har upplagan fördubblats och är nu 2 500 exemplar, säger Björn Stenholm, astronom i Lund och sedan förra årsskiftet redaktör för tidskriften.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X