Annons
X
Annons
X

”Assyrier och yazidier hindras att återvända hem”

Sedan IS intåg har flertalet assyrier och yazidier ständigt levt på flykt i Irak och Syrien. De har lidit av förföljelser och folkmord, till följd av deras etnicitet och religion. Det som undgått många är vad som händer i skuggan av IS. Förtrycket som utövas av en minoritet mot en annan. Förtrycket från den starkare mot den svage, skriver Nemrod Barkarmo.

Kriget mot IS
Nemrod Barkarmo
Nemrod Barkarmo Foto: Privat

DEBATT | IRAK

Assyrier är ursprungsbefolkning i Irak och har bebott områden i landet, i synnerhet Nineveslätten, i tusentals år. En gång i tiden utgjorde de majoritetsbefolkning på en del områden men sedan den Islamiska staten tog sig in över norra Irak 2014 tvingades över 200 000 obeväpnade assyrier att fly. Bakgrunden till IS intåg i Mosul har inte uppmärksammats och det många missar är att Peshmerga strax innan hade attackerat sunniarabiska byar och därefter avväpnat assyrier och yazidier för att slutligen dra sig undan. Assyrierna hade förlitat sig på att bli beskyddade av de kurdiska Peshmergastyrkorna men fick se sig övergivna och tvingades till slut på flykt från sina historiska hemtrakter.

Kriget mot IS anses av många att lida mot sitt slut och redan nu börjar styrkor, minoriteter och andra grupperingar att göra försök till att expandera sina områden. En av dem som vill expandera sina markområden är den Kurdiska regionala regeringen (KRG) i norra Irak. Enligt en rapport från ”The Investigate Project on Terrorism” har KRG hindrat både assyrier och yazidier från att återvända till sina byar i Ninevslätten i norra Irak.

En ämbetsman inom KRG:s befattning i Washington avfärdar påståendena i denna rapport och hävdar att det fortfarande förekommer säkerhetsrisker inom regionen, något de jobbar flitigt på att eliminera. Enligt personen i fråga arbetar de med att rensa marken från minor och bomber som lämnats kvar av IS-soldater. Dessa påståenden avfärdas dock av assyrier och yazidier.

Annons
X

Jeff Gardiner från försvars- och understödsstiftelsen ”Restore Nineveh Now” har varit i regionen ett flertal gånger och avfärdar ryktena om att det fortfarande ska finnas en säkerhetsrisk:

”Det stämmer helt enkelt inte att området fortfarande är täckt med sprängämnen. Assyriernas egen militärstyrka, Nineveh Plain Protection Units (NPU), har själv hjälpt till i arbetet med att rensa området. De hämmas fortfarande av kurdiska styrkor och tillåts inte att röra sig så som de vill. Assyrier och yazidier tillåts inte att lämna sina läger för att själva bedöma skadan och säkerheten i deras byar och hem.”

IS har sedan sitt intåg i Irak ställt till med mycket oreda och förödelse. Kampen mot IS får dock inte ske på bekostnad av andra folkgrupper inom landet. Assyrier och yazidier har under senare år ofta fått se sig hamna i kläm och lida som minoritet bland minoriteter. Nu när IS försvagats och Nineveslätten säkras finns risken att många grupper expanderar sina områden genom markstöld. 

Än så länge har Peshmerga eller KRG inte visat sig vara den skyddande faktor som de utgett sig för att vara och assyriska och yazidiska grupper litar inte på ett kurdiskt styre över dessa områden. Det är viktigt att alla gruppers rättigheter beaktas när kriget väl är över. Självklart ska insatser mot IS och för freden i Irak stödas. Men vi får inte heller missa vad som händer i skuggan av kriget. Förtrycket som sker mot minoriteter och mot den svage måste uppmärksammas och upphöra. Annars riskerar Irak och andra länder i Mellanöstern att tömmas på sin ursprungsbefolkning.

Nemrod Barkarmo

styrelseledamot Assyriska Ungdomsförbundet

Annons
Annons
X

Nemrod Barkarmo

Foto: Privat Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X