X
Annons
X

”Assistenter behövs för att avlasta lärarna”

För att bäst ta tillvara på de utbildade lärarnas kompetens måste läraryrkets uppdrag renodlas. Vi föreslår därför att lärarassistenter som yrkeskategori inrättas i de svenska skolorna, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund, och
Isak Skogstad, Lärarnas Riksförbund studerandeförening.

undefined
Foto: Jessica Gow/TT

Den svenska skolan har allvarliga problem. Trots att vi både har resurserna, förutsättningarna och kapaciteten som krävs för att bygga ett skolväsende i världsklass saknas tillräckliga åtgärder för att ta oss dit. En ny analys från Universitetskanslerämbetet, UKÄ, visar att det saknas 8 000 lärarstudenter om året för att möta det framtida behovet ute i klassrummen. Det finns helt enkelt inga genvägar till en stärkt skola och förbättrade kunskapsresultat. Lärare måste få vara lärare och koncentrera sig på sitt huvuduppdrag – att åstadkomma god undervisning. Där måste vi börja.

Foto: Jessica Gow/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X